stomatologická klinika
dlouholetá péče s tradicí kvality


Endodontické, reendodontické ošetření

Naše pracoviště je vybaveno dentálními mikroskopy. Provádíme endodontické ošetření kořenových kanálků, reendodontické ošetření, odstraňování zalomených nástrojů, uzávěr perforací kořenů. Jak každý stomatolog dobře ví, endodontické ošetření (zvláště na molárech) je poměrně složitý výkon, který vyžaduje značné zkušenosti, trpělivost a materiálové vybavení. Pokud je endodoncie prováděna primárně správným postupem, je úspěšnost ošetření velmi vysoká. Pokud musíme provádět reendodontické ošetření, statistická úspěšnost výrazně klesá. Proto se snažíme o dokonalou primární endodoncii.

Se spolupracujícími lékaři řešíme ošetření komplikovaných případů i primární endodoncii. Neustále se zdokonalujeme na kurzech a školeních v tuzemsku i v zahraničí. MUDr. Petr Kořínek je členem  ProMikro - Asociace mikroskopické stomatologie.