stomatologická klinika
dlouholetá péče s tradicí kvality


Implantologie

Implantologií se zabýváme systematicky od roku 1995 . V začátku jsme používali implantační systémy Impladent a Cresco, které v roce 2002 nahradil systém Straumann. Využíváme celé škály implantátů soft tissue level i bone level s osvědčenými povrchy SLA a SLActive.

Zavádíme v průměru 200 implantátů ročně s úspěšností 98%. Nejčastější indikací je náhrada jednotlivého zubu, zkrácený zubní oblouk a tzv. full arch rekonstrukce bezzubé čelisti. K protetické rekonstrukci používáme kovokeramické cementované nebo šroubované fixní náhrady, v estetické zóně celokeramické korunky E-max, popř. Etkon. Řídíme se postupy vypracovanými a dokumentovanými skupinou ITI, pravidelně se zúčastňujeme kurzů a sympozií pořádaných ITI a univerzitou v Bernu.

Primární stabilitu a průběh osseointegrace měříme rezonančně frekvenční analýzou RFA přístrojem Osstell Mentor.

Náš koncept ošetření jednotlivých defektů

Jednotlivý zub

Zkrácený zubní oblouk

Bezzubá čelist